KALENDÁŘ

AKCÍ

 

 

 

 

 

 

 

Zde naleznete přehled všech aktivit, které jsou určené účastníkům projektu. Pro registrované účastníky připravujeme v tuto chvíli tyto aktivity:

 

MOTIVAČNÍ KURZY

Motivace a základní pracovní kompetence - nastartování osobnostního potenciálu po stránce  kompetencí

i dovedností vedoucí k uplatnitelnosti na trhu práce.

obsah:


 • autodiagnostika kompetencí a dovedností
 • vytvoření osobnostního portfolia (vč. CV a motivačního dopisu)
 • orientace na trhu práce (seznámení s aspektem regionálního trhu práce, práce v týmu, time-management - sladění rodiny a práce)
 • modeláže pracovních pohovorů, rozvíjení sebereprezentace a komunikačních dovedností
 • pracovně právní legislativa

 • KURZY DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

  Práce v uživatelském prostředí MS Windows (MS WORD, MS Excel, Powerpoint, Internet, Správa dokumentů, Zabezpečení počítače) popř. dle požadavku účastníků kurzu.


  PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA

  Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.


  INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

  Poskytnutí poradenské pomoci při orientaci na měnícím se trhu práce a při hledání účinných řešení osobnostních a sociálních problémů, které souvisí se ztrátou zaměstnání. V průběhu poradenského pohovoru jsou respektována zdravotní, kvalifikační, osobnostní a sociální specifika klienta. Při hledání účinných řešení využíváme specializovaných služeb a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro vhodné pracovní uplatnění klienta. Termíny kurzů budou průběžně doplněny.


  Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku

  klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních

  zkušeností, odborného zaměření.)

  Osoby vracející
  se na trh práce z MD/RD
  Osoby se zdravotním
  znevýhodněním
  Osoby s kumulací
  hendikepů